dcsimg

Axalta is not resposible for content you are about to view

Ukryj nawigację axalta.pl axalta.pl
Show Searchbox Show Navigation

Farby proszkowe

Abcite® termoplastyczne farby proszkowe

Wysoce skuteczna ochrona przed korozją

Farby termoplastyczne Abcite zapewniają niezwykle skuteczną i trwałą ochronę antykorozyjną w jednej warstwie i bez podkładu.

Farbę Abcite można nanosić zanurzeniowo, przez natryskiwanie płomieniowe lub przez natryskiwanie elektrostatyczne. Jest ona dostępna w szerokiej gamie kolorów.

Kluczowe zalety

Jedna warstwa, bez podkładu, bez utwardzania

Doskonała ochrona przez korozją, najlepszy w swojej klasie wynik próby w komorze solnej:

 • kategorie korozyjności C5M i Im3 High zgodnie z normą ISO12944-6
 • kategoria korozyjności C5M (morska) zgodnie z normą ISO20340
 • wysoka adhezja do metali, szkła i tworzyw sztucznych
 • doskonała odporność na czynniki chemiczne, nawet w środowiskach silnie kwasowych i zasadowych
 • właściwości nie ulegają pogorszeniu wskutek ekspozycji na promieniowanie UV i czynniki pogodowe
 • wytrzymałość i elastyczność, odporność na silne udary i abrazję
 • możliwość naprawy i recyklingu
 • nie zawierają bisfenolu A (BPA), lotnych związków organicznych (VOC) i fluorowców, spełniają wymogi dotyczące kontaktu z artykułami spożywczymi i wodą pitną

Typowe aplikacje

 • ochrona antykorozyjna w silnie korozyjnych środowiskach morskich, rolniczych i przemysłowych (Abcite 1060 i X60)
 • sieci wodociągowe i ściekowe (Abcite 1060 i X60)
 • Sieci wodociągowe (woda pitna) i kanalizacyjne (Abcite 1060 and X60). Posiadają ceryfikaty na kontakt z wodą pitną, jak poniżej :
ŸAustralia AS/NZS 4020, AS/NZS 4158 ŸNowa Zelandia AS/NZS 4020, AS/NZS 4158
ŸBelgia Hydrocheck ŸAnglia WRAS
ŸFrancja Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) USA NSF/ANSI Standard 61
Niemcy KTW oraz DVGW  

Szczegółowe informacje na temat certyfikowanych produktów i kolorów na życzenie.

 • obiekty zewnętrzne, takie jak elementy oświetlenia ulicznego, drogowskazy i ogrodzenia w otoczeniach słabo korozyjnych (Abcite 500 i 500 ES) lub regionach przybrzeżnych (Abcite 1060 i X60)
 • przezroczyste powłoki ochronne nietłukących butli chemicznych i świetlówek (Abcite 585 EF)
 • powłoki antybakteryjne mebli szpitalnych (Abcite 5500AM)

Spektrum produktów Abcite

Abcite 500 i 500 ES

Wysokogatunkowe powłoki proszkowe do ogólnych zastosowań

Abcite 545 i X45

Powłoka proszkowa o niskiej lepkości, stosowana, jako gładka warstwa wierzchnia na podłożach słabo pochłaniających energię cieplną, takich jak aluminium i cienkie elementy

Abcite 1060 i X60

Ultra-wytrzymałe, antykorozyjne powłoki proszkowe

Abcite 585 EF

Przezroczyste powłoki szkła bezodpryskowego

Abcite 5500 AM

Rozwiązania antybakteryjne dla obiektów medycznych, środków transportu publicznego i przemysłu spożywczego (patrz certyfikat)